Obiekty publiczne

Każda przestrzeń publiczna wygląda inaczej. Szkoły, przedszkola, muzea, biurowce, urzędy – rodzaj oświetlenia musi być dostosowany do potrzeb tych różnych miejsc.
W tego typu obiektach należy również pamiętać, że oprócz zapewnienia odpowiedniego oświetlenia miejsca pracy bądź nauki należy zapewnić także oświetlenie awaryjne, a więc takie zapewniające zasilanie w razie uszkodzenia oświetlenie podstawowego.Oświetlenie awaryjne pozwala bezpiecznie opuścić budynek osobom w nim przebywającym w razie zagrożenia i jest zaliczane do urządzeń przeciwpożarowych.