Parkingi

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom w przestrzeni miejskiej, należy zadbać o odpowiednie oświetlenie zewnętrzne.
Nieustanny rozwój technologii oświetleniowych, szczególnie w zakresie energooszczędności, ma swoje odbicie w zwiększeniu zainteresowania nowoczesnymi rozwiązaniami. Głównym czynnikiem mającym wpływ na planowane modernizacje oświetlenia parkingów, placów czy dróg i ciągów pieszych jest ogromne zużycie energii przez źródła starego typu oraz wysokie koszty eksploatacji.

Realizacje